Energiakalkulaator

Aasta diagramm Kalkulaatori abi Keel: 

Sisendparameetrid

InimesiKwh hindEur 
Sooja vee kulu inimese kohtal/päevKwh hindEek2,21 
Sooja vee kulu kuusm³/kuu4,88 
Siseneva vee temperatuur°CMin välistemp°C 
Sooja vee temperatuur°CMax välistemp°C 
 
 Maja 1Maja 2
Sisekliima      
Toatemperatuur kütmisel°C    
Toatemperatuur jahutamisel°C    
Õhuvahetuse kordi tunnis    
Mõõdud      
Kogu põrandapind     
Korruseid tk    
Keldri kõrgus m    
Sokli kõrgus m    
Korruse pindala75  75  
Hoone laiuse/pikkuse suhe    
Hoone pikkusm12,2  12,2  
Hoone laiusm6,1  6,1  
Korruse kõrgusm    
Välisseinte pindala165,3  165,3  
Ruumala281,3  281,3  
Akende pindala27% 27% 
Välisuste pindala2% 2% 
Välispiirete soojajuhtivused      
U-väärtused, pindala, võimsuskadu kraadi kohtaUSW/KUSW/K
Katuslagi W/m²K7511,37511,3
Seinad W/m²K116,326,2116,326,2
Aknad W/m²K45634563
Uksed W/m²K4848
Sokli sein W/m²K 0 0
Keldri seinW/m²K 0 0
Alumise korruse põrandW/m²K75157515
 315,3  315,3 
Õhulekked ehk infiltratsioon      
Infiltratsiooni väärtus m³/(h·m²) 13,2 13,2
Välispiirete soojuskaod      
Välispiirete summaarne soojaerikaduW/m²K0,9 136,60,9 136,6
Sealhulgas:      
Maa-aluse piirde soojaerikaduW/m²K0,1 150,1 15
Maapealse piirde soojaerikaduW/m²K0,8 121,60,8 121,6
Ventilatsioon      
Õhuvahetuse kiirusm³/h140,6 47,1140,6 47,1
Ventilaatorite erivõimsus Wh/m³    
Ventilatsiooniseadme soojustagastus%    
Heitõhu jäätumispiir °C    
Vabasoojus      
Akende päikesetegur g     
Akna varjutuse faktor F talvel     
Akna varjutuse faktor F suvel     
Vabasoojus inimestest140  140  
Muu vabasoojus pinnaühiku kohtaW/m²    
Vabasoojus kokkuW590  590  

Energiakulu aastas

 Maja 1Maja 2
  
VõimsusedKüteJahutusKokkuKüteJahutusKokkuVahe 
Maksimaalne võimsuskW7,72,8 7,70%2,80%  
Sealhulgas päikese kompensatsioon kW 2,1  2,10%  
ErivõimsusW/m²5118,9 510%18,90%  
Soojusenergia 
Energia soojustagastusestkWh406910407940690%100%40790%
Energia ventilatsioonilekWh16993170116990%30%17010%
Energia piiretelekWh903310451007790330%10450%100770%
Energia tarbevee soojendamisekskWh2727  27270%   
Kogu soojusenergiakWh13458104714505134580%10470%145050%
Elektrienergia 
Kütte efektiivsustegur (COP)   
Kütte/jahutuse elektrienergiakWh3066419348530660%4190%34850%
Tarbevee efektiivsustegur (COP)     
Tarbevee elektrienergiakWh779 7797790% 7790%
Ventilaatorite energiakWh  370  3700%
Kogu elektrienergiakWh3845419463438450%4190%46340%
 
Elektrienergia maksumusEur  653  6530%
Eek  10222  102220%
KütteenergiatarvekWh/m²a71,5  71,50%   
Energiatõhususarv kWh/m²a  96,7  96,70%

 __ Välistemperatuur
 __ Toatemperatuur, Maja 1
 __ Toatemperatuur, Maja 2
 __ Heitõhu temperatuur, Maja 1
 __ Heitõhu temperatuur, Maja 2
 __ Sissepuhke temperatuur enne kompensatsiooni, Maja 1
 __ Sissepuhke temperatuur enne kompensatsiooni, Maja 2
 __ Kogu soojusvõimsus, Maja 1
 __ Kogu soojusvõimsus, Maja 2

2012